Waste Water Treatment Plant (WWTP)

Waste Water Treatment Plant (WWTP)

Waste Water Treatment Plant (WWTP)

Berikut adalah photo yang menunjukkan perubahaan kualiti effluent sebelum dan selepas proses rawatan menggunakan teknologi EnviroOrg Process

Selepas water filter, effluent bertukar menjadi jernih.

Uniti Consultants adalah jurutera proses dan jurutera C&S untuk projek WWTP i

Author Info

uniti